Release notes - Augustus 2020

Deelnemers

 • Toegevoegd: Wanneer in de inleveropdracht een poging wordt ingeleverd, zien deelnemers hier een alert van zodat ze zeker weten dat het ingeleverd is.
 • Verbeterd: Het is mogelijk om op de homepagina te zoeken op Learning journeys die nog niet gestart zijn. 


Templates

 • Verbeterd: Bij het aanzetten van een templatefunctionaliteit in de template-instellingen, worden alle onderliggende instellingen ook aangezet.
 • Verbeterd: De content management pagina is nu een opzichzelfstaande pagina, via de knop ‘Meer’ te benaderen in een template. 
 • Toegevoegd: Een uitleg op de content management pagina.
 • Verbeterd: Bij het aanpassen van een activiteit is de navigatie eenvoudiger gemaakt. De knop 'Annuleren' is aangepast naar 'Terug naar template'.


Begeleiden

 • Verbeterd: De pagina’s onder de begeleidentab, waaronder: 
 • De statistieken in het dashboard zijn aangepast; 
  • De data wordt nu van hoog naar laag weergegeven.
  • Alle deelnemers in de uitvoering worden getoond, ook degenen die nog niet zijn begonnen met de learning journey.
  • De losse pagina's voor de statistieken zijn verplaatst naar tabs.
  • Herontwerp van de deelnemers- en cursusstatistieken.


Gebruikers

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om gebruikers te importeren
 • Toegevoegd: Om het platform veiliger te maken, moeten nieuwe wachtwoorden minimaal 8 karakters bevatten. 


Catalogus

 • Toegevoegd: Optie om de events uit de learning journey te tonen in het product. Deelnemers kunnen de data en de events dan alvast inzien en zichzelf inschrijven tijdens het aanschaffen/toevoegen van het product. 


Look & feel instellingen

 • Toegevoegd: Een ‘Terug naar overzicht’ knop, zodat je met ‘Update’ de wijzigingen kunt opslaan. 


Algemeen

 • Verbeterd: Op diverse pagina’s zijn de pictogrammen aangepast. 


Beveiliging

 • Verbeterd: Ervoor gezorgd dat de server niet overbelast kan raken wanneer opzettelijk enorme hoeveelheden data via toegangsvelden (wachtwoorden en toegangscodes) naar de server worden gestuurd.


Login or Signup to post a comment