Release notes - Maart 2021

Deelnemers

 • Toegevoegd: Een alternatieve weergave van leerdoelen voor adaptieve blokken in de learning journeys.

  • Afgeronde activiteiten worden onder de adaptieve blokken weergegeven.

  • Het advies in de learning journey toont ook de leerdoelen waar de activiteit aan bijdraagt.

  • Voor zowel op desktop als op mobiele weergave.

 • Toegevoegd: Gewijzigde termen en kleuren van beoordelingen zijn zichtbaar voor deelnemers.

 • Verbeterd: De status van een activiteit wordt in het resultatenoverzicht aangegeven.

 • Toegevoegd: Deelnemers zien de gegeven feedback per beoordelingscriteria.


Adaptiviteit

 • Toegevoegd: Extra instellingen voor weergave bij adaptieve blokken.

 • Toegevoegd: Een nieuwe conditie voor het behalen van specifieke voortgang bij een leerdoel is bij de blokken en activiteiten toegevoegd.


Formulier- en reflectieactiviteit

 • Toegevoegd: Bij de formulier- en reflectieactiviteiten een geschatte activiteitsduur kunnen aangeven.


LTI in externe activiteit

 • Toegevoegd: De optie om de beheerderrol via LTI mee te sturen.


Beoordelingsmethodiek

 • Toegevoegd: De instellingen om de beoordelingstermen en -kleuren aan te passen.

  • Op omgevings- en template-niveau.

 • Verbeterd: De gewijzigde termen en kleuren van beoordelingen worden overal aangepast.

  • De al behaalde beoordelingen worden ook aangepast.

  • Het opnieuw uitvoeren van een rapportage zorgt ervoor dat de beoordelingstermen naar de huidige termen worden aangepast.


Beoordelingscriteria

 • Toegevoegd: Je kunt voortaan bij elke beoordelingscriteria een individuele feedback geven.

Login or Signup to post a comment