Release notes 101

De release staat gepland op 8 augustus.


Deelnemers - Wiskundige formules

 • Toegevoegd: Deelnemers kunnen wiskundige formules toevoegen als antwoorden in de open vragen.


Deelnemers - Toetsenbord toegankelijkheid (WCAG)

 • Verbeterd: Deelnemers kunnen met alleen hun toetsenbord door de learning journey (overzicht met alle activiteiten) heen, met uitzondering van de widgets, navigeren.

 • Inclusief kunnen zien op welke klikbare element momenteel is gefocust;

 • En de mogelijkheid om direct naar de activiteiten te verspringen.


Toegangscode - Directe toegang tot de invoerpagina

 • Verbeterd: De inlogpagina waar deelnemers een toegangscode kunnen invoeren, is aangepast met een directe URL. Hierdoor kunnen gebruikers direct naar de toegangscode pagina navigeren.


Teksteditor - Wiskundige formules

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om wiskundige formules toe te voegen aan de content van de learning journey.


Video content - Autoplay optie is verwijderd

 • Aangepast: De autoplay-optie in de video content types is verwijderd om een betere gebruikerservaring te bieden. 


Video player - Video’s in portretmodus

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om video content, van de video player, in portretmodus te tonen.


Template - Gemakkelijk notificaties activeren

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om de template-notificaties via de overzichtstabel te activeren of deactiveren.


Begeleider - Shortcut naar het dashboard

 • Toegevoegd: Bij het bekijken van de resultaten van een deelnemer is een knop toegevoegd om direct naar het dashboard van de uitvoering te kunnen navigeren.


Emailnotificatie - Gratis producten met goedkeuring

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om de emailnotificatie content van de gratis catalogusproducten, waarbij een goedkeuring nodig is, te bewerken.

  • Gratis bestelling goedgekeurd - ingelogd

  • Gratis bestelling goedgekeurd - uitgelogd

  • Gratis bestelling goedgekeurd - ingelogd (toegangscodes)

  • Gratis bestelling goedgekeurd - uitgelogd (toegangscodes)

  • Gratis bestelling afgewezen


Catalogus - Lege producten

 • Aangepast: Catalogusproducten zijn niet meer beschikbaar (niet mogelijk om te kopen, aan te vragen of toe te voegen) wanneer alle bevattende uitvoeringen of de toegangscodegroep worden verwijderd.


Afbeeldingen - svg bestandsformaat voor activiteiten, uitvoeringen en producten

 • Verbeterd: Afbeeldingen van ‘.svg’-bestandsformaat kunnen voortaan ook voor de activiteit, uitvoering en productafbeelding worden gebruikt.


Uitvoering - Verbeterde gebruiksvriendelijkheid

 • Verbeterd: Bij het aanmaken van een nieuwe uitvoering zijn de ‘Naam’ en ‘Titel’ invoervelden breder gemaakt, zodat het gebruiksvriendelijker is.

Login or Signup to post a comment