Release notes 105 - Mei 2024

De release staat gepland op 28 mei.


Deelnemers - Communicatiecentrum in de mobiele app

 • Toegevoegd: Het communicatiecentrum is toegevoegd aan de aNewSpring mobiele apps.

  • Deelnemers hebben nu toegang tot hun berichten en mededelingen in de app, naast de al beschikbare algemene en sociale notificaties.

  • Ze kunnen op dezelfde intuïtieve manier als op de desktop nieuwe berichten verzenden of antwoorden op bestaande berichten.

  • Gelezen en ongelezen berichten zijn duidelijk onderscheiden.

  • Deelnemers kunnen pushnotificaties ontvangen voor nieuw ontvangen berichten en mededelingen.

   • De pushnotificatie-instelling voor het ontvangen van berichten en mededelingen wordt automatisch ingeschakeld voor alle deelnemers die momenteel pushnotificaties hebben ingeschakeld in hun app.

 • Toegevoegd: De ‘Stel een vraag aan de begeleider’ optie in de player is ook toegevoegd aan de aNewSpring mobiele apps.


Deelnemers - De flow voor het toevoegen van gratis producten met directe toegang is vereenvoudigd

 • Verbeterd: Het toevoegen van producten met de betaalmethode ‘Gratis, direct toegang’ is vereenvoudigd voor deelnemers.

  • Deelnemers hoeven niet meer door de betaalflow te gaan. Ze worden direct ingeschreven voor de uitvoering(en) en worden vervolgens doorgestuurd naar de uitvoering, of naar de homepagina als het product meerdere uitvoeringen heeft.

  • Er wordt geen e-mailnotificatie meer verzonden voor het bestellen van dit type product.


Deelnemers - De beschikbaarheid van het modelantwoord bij open vragen

 • Aangepast: Het modelantwoord dat deelnemers helpt bij het beoordelen van hun eigen open vragen, wordt nu alleen getoond als de deelnemer daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het beoordelen van de vraag. Anders is het modelantwoord alleen beschikbaar voor de begeleider, die het kan toevoegen aan de beoordeling van een deelnemer.


Deelnemers - Videobestand uploaden in de video inleveropdracht

 • Toegevoegd: Naast het opnemen van een video binnen de video inleveropdracht en vervolgens het indienen ervan, kunnen deelnemers nu ook een vooraf opgenomen videobestand uploaden.


Deelnemers - Schermlezer toegankelijkheid (WCAG)

 • Verbeterd: Verbeteringen zijn doorgevoerd in de toegankelijkheid van niet-tekstuele content voor schermlezers.

  • Niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen, video's en geluidsfragmenten, kunnen nu tekstalternatieven bevatten

  • De tekstalternatieven zijn toegankelijk voor schermlezers, waardoor niet-tekstuele content beschikbaar is voor alle gebruikers.

  • Deze verbeteringen zijn doorgevoerd op alle relevante inhoudstypes in vragen en inhoudsdelen.

   • Notitie: In juni 2024 zullen tekstalternatieven worden uitgebreid naar alle plekken waar niet-tekstuele content kan worden toegevoegd via de teksteditor.


Deelnemers - Toetsenbord toegankelijkheid (WCAG)

 • Verbeterd: Verbeteringen zijn aangebracht voor toegankelijkheid via het toetsenbord voor diverse activiteitstypen:

  • De zes evaluatieactiviteiten: assessment, 360 feedback, vragenlijst, formulier, reflectie en enquête; en de eventactiviteit.


Certificaat - Certificaatcode voor de start- en einddatum van de uitvoering

 • Toegevoegd: Je kunt nu automatisch de start- en einddatum van de uitvoering aan het certificaat toevoegen door gebruik te maken van de certificaatcodes 'courseStartDate' en 'courseEndDate'.


E-mailnotificatie - E-mailnotificaties voor gratis producten met direct toegang zijn verwijderd

 • Aangepast: De mogelijkheid om de inhoud van e-mailnotificaties voor het verkrijgen van producten met de betaalmethode 'Gratis, direct toegang' te bewerken is verwijderd, aangezien deze e-mailnotificaties niet meer bestaan.


WCAG - Niet-tekstuele content toegankelijk voor schermlezers

 • Toegevoegd: De mogelijkheid om niet-tekstuele content te voorzien van tekstalternatieven, zodat het toegankelijk wordt voor schermlezers.

  • Alle niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen, video's en geluidsfragmenten die essentieel zijn voor het begrijpen van de volledige inhoud, kunnen nu tekstalternatieven bevatten.

  • Tekstalternatieven kunnen worden toegevoegd tijdens het selecteren van een bestand.

Login or Signup to post a comment